Lực hướng tâm và lực quán tính ly tâm.
:: Quên mật khẩu ::